home • o nás • akce • galerie • podpora • kontakt • odkazy • řepice

    

 

Kdo jsme

 

Sdružení pro obnovu Řepice a okolí je nevládní nezisková organizace mající právní formu občanského sdružení dle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Sdružení vzniklo dne 17. srpna 1999 registrací stanov sdružení Ministerstvem vnitra, u něhož byly stanovy evidovány pod č. j. VS/1-1/41014/99-R. Následně sdružení od ČSÚ obdrželo IČO: 69569592.

Ustavující schůze sdružení se uskutečnila dne 17. září 1999 ve strakonické restauraci U Zborova, zúčastnilo se jí 14 zakládajících členů, tehdy byly i prvně zvoleny osoby do všech orgánů sdružení.

V březnu 2002 se Valná hromada usnesla na změně stanov, tato změna byla Ministerstvem vnitra vzata na vědomí dne 8. dubna 2002.

V současné době má sdružení cca 20 členů a větší množství spolupracovníků a příznivců stojících mimo sdružení.

 

 

Orgány sdružení

 

Valná hromada je základním orgánem sdružení tvořeným všemi členy sdružení, jež volí osazenstvo ostatních orgánů.

 

Rada sdružení je tříčlenným výkonným orgánem sdružení, členové rady jsou oprávněni vystupovat jménem sdružení.

 

Správce financí je člen sdružení zodpovědný za správu finančních prostředků a řádné vedení účetnictví.

 

Revizní komise je tříčlenným kontrolním orgánem.

 

 

Cíle činnosti sdružení dle stanov jsou

 

1)    Obnova, oprava, údržba a provoz nemovitých památek na území bývalého prácheňského kraje, a zejména na území obce Řepice;

2)    Snaha o zlepšení kulturního a historického povědomí co nejširších vrstev obyvatel;

3)  Vykonávání aktivit na poli jak historickém, tak v oblasti současné kulturní tvorby, především menšinových forem;

4)  Vytvoření prostoru pro aktivity lidí různých zájmů, věku, vzdělání a přesvědčení se zaměřením na uměleckou činnost, setkávání, výuku, poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu;

5)   Vyvíjení aktivit na poli prosazování lidských práv a vykonávání činností souvisejících se zkvalitněním životního prostoru;

6)   Zajišťování a shromažďování  dokumentace, odborných posudků a projektů týkajících se především historie Řepice a jejího okolí;

7)  Využití historického prostředí obce Řepice se zaměřením na zdůraznění autenticity a nezaměnitelného kontextu zdejších objektů;

8)  Navazování styků a spolupracování s tuzemskými i zahraničními partnery podobného zaměření.

 

 

Stanovy sdružení

 

Stanovy v současnosti platné lze otevřít zde.

 

 

home • o nás • akce • galerie • podpora • kontakt • odkazy • řepice